Ogłoszenia

29 października 2016 15:30 | Ogłoszenia

Kodeks Równego Traktowania

W naszej szkole obowiązuje Kodeks Równego Traktowania. My, kadra pedagogiczna oraz pracownicy i pracownice Samorządowej Szkoły Podstawowej w Brzezinkach oświadczamy, że respektujemy obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji i równego traktowania oraz...

czytaj więcej »

06 lutego 2015 14:40 | Ogłoszenia

Dokumenty szkolne

W kancelarii szkoły znajdują się do wglądu następujące dokumenty: Statut Szkoły Podstawowej w Brzezinkach Wewnątrzszkolny System Oceniania, Klasyfikowania i Promowania Uczniów Regulamin Oceniania Zachowania Uczniów Regulamin Szkolny Szkolny Program Wychowawczy Plan Pracy Szkoły...

czytaj więcej »