Wywiadówka odbędzie się w piątek 11 stycznia o godzinie. 16.30. Zapraszamy.

Ogłoszenia

06 lutego 2015 14:40 | Ogłoszenia

Dokumenty szkolne

W kancelarii szkoły znajdują się do wglądu następujące dokumenty:

  • Statut Szkoły Podstawowej w Brzezinkach
  • Wewnątrzszkolny System Oceniania, Klasyfikowania i Promowania Uczniów
  • Regulamin Oceniania Zachowania Uczniów
  • Regulamin Szkolny
  • Szkolny Program Wychowawczy
  • Plan Pracy Szkoły na rok szkolny 2014/ 2015
  • Pięcioletni Program Rozwoju Szkoły na lata 2014/ 2019
  • Roczny Program Rozwoju Szkoły
  • Szkolny Program Profilaktyki

Przeczytano: 704 razy. Wydrukuj|Do góry