Wywiadówka odbędzie się w piątek 11 stycznia o godzinie. 16.30. Zapraszamy.

ZHP

08 listopada 2015 20:59 | ZHP

10-lecie nadania imienia Hufcowi Kielce Powiat

 

50 Drużyna Harcerska działająca w Szkole Podstawowej w Brzezinkach reprezentowała gminę Masłów podczas obchodów 10. rocznicy nadania Hufcowi Kielce - Powiat imienia Edmunda Massalskiego - druha oddanego harcerstwu, regionalisty i badacza Gór Świętokrzyskich. Impreza odbyła się w Nowinach.

To już kolejna uroczystość, na której nie mogło zabraknąć harcerzy z Brzezinek. Nasze druhny i druhowie uczestniczyli w pięknej liturgii harcerskiej mszy świętej odprawionej w miejscowym kościele. Następnie wszyscy przejechali do Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich. Tam odbyły się oficjalne uroczystości. W związku z nimi każda z drużyn działająca w Hufcu Kielce Powiat przygotowała specjalny plakat obrazujący działalność drużyny. Plakat z Brzezinek bardzo podobał się zarówno innym harcerzom jak i zaproszonym gościom. Na wystawie prezentowano również stare i aktualne kroniki, na planszach przypomniane zostały zadania z Kampanii Bohater sprzed 10 lat.

Ważnym momentem był apel, podczas którego po prezentacji sztandaru Hufca swoją obecność meldowały wszystkie gromady zuchowe i drużyny harcerskie. Łącznie w Nowinach pojawiło się blisko 250 harcerzy! Wśród gości znaleźli się: Jan Cedro, przewodniczący Rady Powiatu, hm. Lucjan Pietrzczyk - przewodniczący Rady Chorągwi Kieleckiej ZHP, Joanna Pawłowska - skarbnik Chorągwi Kieleckiej ZHP, druhowie seniorzy, przedstawiciele Rady Wojewódzkiej Kombatantów i Szarych Szeregów - hm. Mieczysław Adamiec, hm. Janusz Siwek i pwd. Jan Stępień, wójtowie gmin z terenu Hufca Kielce - Powiat i dyrektorzy szkół, w których działają drużyny harcerskie. Jak zawsze mogliśmy liczyć na obecność Zbigniewa Długosza - dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzezinkach, który uczestniczy w ważnych wydarzeniach z życia kieleckiego Hufca.

Całość wydarzenia poprowadziły hm. Izabela Paszowska – komendatka Hufca Kielce Powiat oraz pwd. Olga Zawodnik – Purtak – zastępca komentantki Hufca Kielce Powiat do spraw programowych, drużynowa 50 DH w Brzezinkach. Miłym akcentem było uhonorowanie poprzednich komendantek Hufca – Agnieszki Mańko i Renaty Nowak. W części artystycznej wszyscy mieli okazję wysłuchać piosenek harcerskich i turystycznych w wykonaniu 5 Artystycznej Drużyny Harcerskiej z Chmielnika i "Wybranieckich" z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Daleszycach. Na zakończenie pieśni legionowe zagrała Gminna Orkiestra Dęta ze Strawczyna.

Przypomijmy, że 50 DH z Brzezinek w kwietniu tego roku była współorganizatorem Rajdu Świętego Jerzego z Dąbrowy do Masłowa, w którym uczestniczyło blisko 300 harcerzy z terenu powiatu kieleckiego.

 

Orkiestra Dęta ze Strawczyna.

Przypomijmy, że 50 DH z Brzezinek w kwietniu tego roku była współorganizatorem Rajdu Świętego Jerzego z Dąbrowy do Masłowa, w którym uczestniczyło blisko 300 harcerzy z terenu powiatu kieleckiego.

 

 

Przeczytano: 826 razy. Wydrukuj|Do góry

10-lecie nadania imienia Hufcowi Kielce Powiat