Aktualności

06 września 2020 11:13 | Aktualności

ŚWIETLICA SZKOLNA- rok szkolny 2020/2021

 

Miło nam poinformować, że świetlica w naszej szkole przeszła niezwykłą przemianę! Nowe stoliki i krzesła to największa zmiana, która odmieniła wystrój świetlicy i stołówki!

Dodatkowo na ścianach pojawiły się niesamowite fototapety. Na pewno pobyt na świetlicy i stołówce będzie przyjemniejszy.

Nasza szkoła złożyła projekt "Posiłek w domu i w szkole" w ramach którego, nie tylko zakupiono meble, ale również nowe sprzęty do gotowania, pieczenia i wypażania w kuchni. Uczniowie będą mogli używać nowych sztućców, szklanek, waz i wielu innych naczyń.

INFORMACJE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ŚWIETLICY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

W związku z wymogami sanitarnymi informujemy, że na świetlicy szkolnej może przebywać ograniczona liczba osób w tym samym momencie.

W pierwszej kolejności na świetlicę będą przyjmowane uczniowie, których rodzice pracują.

Jednak każde zgłoszenie, które zostanie złożone będzie rozpatrywane indywidualnie.

Kartę zapisu dziecka jest dostępna u nauczyciela świetlcy lub można ją pobrać poniżej, wypełnić i dostarczyć nauczycielowi.

W razie pytań prosimy o kontakt z nauczycielem świetlicy.

Godziny pracy:

 

ŚWIETLICA SZKOLNA

 

ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 

 

Dzień tygodnia:

Godziny pracy:

Opiekun:

 

 

 

Poniedziałek

 

 

 

 

7.45- 8.55

 

11.15- 11.40

 

12.35- 15.00

 

 

J. Jaros

 

J. Jaros

 

J. Jaros

 

 

 

Wtorek

 

 

 

7.45- 8.55

 

11.40- 13.20

 

13.20- 15.00

 

 

W. Haba

 

W. Haba

 

J. Jaros

 

 

 

Środa

 

 

 

7.45- 8.55

 

12.20- 13.20

 

13.20- 14.50

 

 

J. Jaros

 

Z. Długosz

 

W. Haba

 

 

Czwartek

 

 

7.45- 8.55

 

11.40-12.20

 

12.20- 14.50

J. Jaros

 

W. Haba

 

Z. Długosz

 

 

Piątek

 

 

 

7.45- 8.55

11.20- 12.20

12.20- 14.50

 

J. Jaros

J. Jaros

Z. Długosz

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

W BRZEZINKACH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Kartę wypełniają czytelnie (drukowanymi literami) rodzice lub opiekunowie dziecka.

 

I. Proszę o przyjęcie mojego dziecka …........................................................................ kl. …...................

do świetlicy szkolnej:

 • w godzinach porannych od 7.45- 8.55 (jeśli inne proszę wpisać)- TAK/ NIE

PROSZĘ WPISAĆ DNI TYGODNIA i GODZINY POBYTU: …............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 • w godzinach popołudniowych po skończonych lekcjach do 14.50- TAK/ NIE

 • PROSZĘ WPISAĆ DNI TYGODNIA i GODZINY POBYTU

  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  ................................................................

  czytelny podpis rodziców/ prawnych opiekunów

II. Kryteria zapisów ucznia do świetlicy szkolnej:

Przyczyny uzasadniające ubieganie się o miejsce w świetlicy szkolnej (należy podkreślić wybraną odpowiedź):

 • dziecko musi dłużej przebywać w szkole ze względu na fakt pracy obojga rodziców,

 • dziecko musi dłużej przebywać w szkole ze względu na fakt pracy jednego z rodziców,

 • dziecko musi dłużej przebywać w szkole ze względu na fakt dojazdów do szkoły,

 • z innych przyczyn lub okoliczności- jakich? (proszę wymienić poniżej):

  ................................................................................................................................................

 

III. Adres zamieszkania dziecka:...........................................................................................................

Imiona rodziców/ telefony kontaktowe (PROSZĘ WPISAĆ TELEFONY OBOJGA RODZICÓW):

.......................................................................................................................................................

 

 1. Odbiór dziecka ze świetlicy:

  Dziecko będzie odbierane ze świetlicy (właściwe podkreślić):

  - PRZEZ RODZICÓW,

  - BĘDZIE CHODZIĆ SAMODZIELNIE

Dziecko do lat 7 nie może samodzielnie poruszać się po drogach. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły i ze szkoły odpowiadają rodzice, opiekunowie prawni lub inne upoważnione przez nich osoby. Dziecko, w wieku 7 lat, może być odbierane tylko przez osoby, które ukończyły 10 rok życia- art. 43.1. USTAWY z dn. 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

 

Wyjście dziecka ze świetlicy:

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

 

 

 

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę i biorę pełną odpowiedzialność prawną za samodzielny powrót dziecka do domu.

 

Brzezinki, data.............................. ….............................................................…...............................

(podpis rodziców/ opiekunów prawnych)

 

  • BĘDZIE ODBIERANE PRZEZ INNE UPOWANIONE OSOBY:

Do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej upoważniam/y następującą/e osobę/y:

 

Imię i nazwisko

Stopień pokrewieństwa

Nr telefonu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego ze świetlicy przez osobę upoważnioną.

Brzezinki, data.............................. ….............................................................…...................

(podpis rodziców/ opiekunów prawnych)

 

UWAGA!

Ze względu na wymogi sanitarne na świetlicy szkolnej może przebywać ograniczona liczba osób w tym samym momencie.

W pierwszej kolejności na świetlicę będą przyjmowane uczniowie, których rodzice pracują.

Każde zgłoszenie będzie rozpatrywane indywidualnie. W razie pytań prosimy o kontakt z nauczycielem świetlicy.

Wychowawcy świetlicy:

Joanna Jaros

Wojciech Haba

Zbigniew Długosz

 

 

Przeczytano: 122 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: