Wywiadówka odbędzie się w piątek 11 stycznia o godzinie. 16.30. Zapraszamy.

REGULAMIN NOCY FILMOWEJ

REGULAMIN NOCY FILMOWEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRZEZINKACH

 

1. Noc Filmowa odbędzie się z dnia 4 listopada na 5 listopada 2016 roku

w godz. 18:30 - 8:00 w jednej z sal lekcyjnych.

2. Uczestnikami Nocy Filmowej mogą być uczniowie klas IV- VI SP

w Brzezinkach.

3. Impreza przeznaczona jest wyłącznie dla uczniów naszej szkoły. Zabronione jest wprowadzanie osób z zewnątrz.

4. Każdy z uczestników powinien przybyć do szkoły punktualnie.

5. Przed wejściem na salę, gdzie odbywać się będzie projekcja filmów, należy zmienić obuwie.

6. Uczestnik Nocy Filmowej może opuścić szkołę w czasie trwania imprezy jedynie w przypadku, gdy odbierze go rodzic lub prawny opiekun, który podpisze wcześniej zgodę i regulamin.

7. Każdy z uczestników może nocować w szkole, jeżeli spełni poniższe warunki:

- zadeklaruje chęć pozostania w szkole do wskazanej w regulaminie godziny;

- przyniesie ze sobą niezbędne rzeczy (śpiwór, ciepłe ubranie - dres, karimatę, szczoteczkę i pastę do zębów itp.).

8. Zabronione jest w czasie trwania Nocy Filmowej opuszczanie budynku szkoły.

9. Wszelkie problemy, takie jak: konieczność opuszczenia sali np. wyjście do toalety, złe samopoczucie i in. należy koniecznie zgłosić opiekunowi obecnemu na sali.

11. Każdy może wziąć ze sobą własny prowiant oraz napoje.

12. Przerwa na posiłek nastąpi między projekcją filmów.

13. Organizatorzy zapewniają dostęp do gorących napojów (herbata).

14. Za zniszczenie mienia szkoły podczas Nocy Filmowej odpowiada sprawca.

15. Każda osoba, która złamie warunki regulaminu, opuści szkołę po uprzednim wezwaniu rodziców oraz poniesie dalsze, adekwatne do szkody konsekwencje.

16. Każdy uczestnik zobowiązany jest do podpisania i przestrzegania Regulaminu Nocy Filmowej oraz respektowania Statutu Szkoły.

17. Podpisany regulamin oraz zgodę rodziców/ prawnych opiekunów należy dostarczyć:

pani Marcie Gałczyńskiej-Karasek

18. Opiekunami podczas Nocy Filmowej będą:

  • Marta Gałczyńska-Karasek

  • Joanna Jaros

  • Olga Zawodnik-Purtak