Wywiadówka odbędzie się w piątek 11 stycznia o godzinie. 16.30. Zapraszamy.

REGULAMIN "SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA"

Regulamin „SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA”

 

Regulamin „SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA”


1. „Szczęśliwy numerek” obowiązuje w Szkole Podstawowej w Brzezinkach klasach IV-VI.

2. „Szczęśliwy numerek” to wylosowana liczba, która odpowiada numerowi ucznia z dziennika. Ilość numerków odpowiada ilości uczniów w najbardziej licznej klasie.

3. Wylosowany numerek umieszcza się na tablicy SU w widocznym miejscu.

4. Uczeń, którego numer został wylosowany, zostaje zwolniony w danym dniu z:

- KAŻDY NAUCZYCIEL USTALA SWOJE ZASADY.

5. Uczeń posiadający danego dnia „szczęśliwy numerek” ma obowiązek poinformować o tym nauczyciela przed rozpoczęciem lekcji (zaraz po wejściu do sali).

6. Uczeń zwolniony w danym dniu z powodu „szczęśliwego numerka” daną partię materiału jest zobowiązany nadrobić, np.:. odpowiadać w terminie ustalonym przez nauczyciela, przynieść pracę na następną lekcję.


7. Jeżeli uczeń, pomimo wylosowania „szczęśliwego numerka”, wyraża chęć odpowiadania, może to zrobić.

8. Losowanie „szczęśliwego numerka” odbywa się raz w tygodniu przed pierwszą godziną lekcyjną. Losowania dokonuje jeden z uczniów SU w obecności opiekuna SU lub innego nauczyciela. W każdym tygodniu „szczęśliwy numerek” jest losowany w kolejny dzień tygodnia. Jeśli był losowany w poniedziałek to w kolejnym tygodniu losowanie odbywa się we wtorek.

 

NAZWA PRZEDMIOTU

W DNIU, W KTÓRYM WYLOSOWANO TWÓJ „SZCZĘŚLIWY NUMEREK” NIE PONIESIESZ KONSEKWENCJI ZA:

 

J. POLSKI

BRAK PRACY DOMOWEJ, BRAK ZESZYTU

J. ANGIELSKI

BRAK PRACY DOMOWEJ, BRAK PODRĘCZNIKÓW, NIEPRZYGOTOWANIE DO ODPOWIEDZI USTNEJ

MATEMATYKA

BRAK PRACY DOMOWEJ, BRAK PRZYBORÓW GEOMETRYCZNYCH, NIEPRZYGOTOWANIE DO ODPOWIEDZI USTNEJ

Z. KOMPUTEROWE

BRAK PISEMNEJ PRACY DOMOWEJ

HISTORIA

BRAK PRACY DOMOWEJ, NIEPRZYGOTOWANIE DO ODPOWIEDZI USTNEJ

PLASTYKA

BRAK PODRĘCZNIKA I ZESZYTU

Z. TECHNICZNE

BRAK PISEMNEJ PRACY DOMOWEJ

PRZYRODA

BARK PRACY DOMOWEJ, BRAK ZESZYTU

WF

BRAK STROJU

RELIGIA

BRAK PRACY DOMOWEJ, BRAK ĆWICZEŃ Z OSTATNIEJ LEKCJI, NIEPRZYGOTOWANIE DO ODPOWIEDZI USTNEJ