Trwa Turnus Uśmiechu w Wiśle😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁::Trwa Turnus Uśmiechu w Wiśle 😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀

Aktualności

20 września 2017 18:40 | Aktualności

Konkurs plastyczny dla klas 1-7

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym pt. "Czyste powietrze w Górach Świętokrzyskich". W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie z klas I-VII.

Czyste powietrze w Górach Świętokrzyskich”

(grupa wiekowa szkoły podstawowe, klasy 0-III)

 

 1. Cel konkursu:

 • promocja zachowań proekologicznych w zakresie przeciwdziałania powstawania zjawiska smogu,

 • pobudzenie postaw aktywności i kreatywności uczniów w zakresie tematyki ekologii, a w szczególności ochrony powietrza,

- zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na problem spalania odpadów,

- promowanie odnawialnych źródeł energii

 

 1. Uczestnicy:

 • uczestnikami konkursu są uczniowie SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (klasy 0-III) z gmin wchodzących w skład Związku Gmin Gór Świętokrzyskich ,

 • do konkursu można zgłaszać tylko pracę indywidualne

 

 1. Przedmiot konkursu:

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej - plakatu „Jak walczyć ze smogiem” na temat przeciwdziałania powstawania zjawiska smogu i sposobów walki z nim oraz promowania wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Praca ma być formatu A4 i nawiązywać do wskazanej tematyki.

Każda praca ma zostać wykonana z w dowolnej technice z zachowaniem jak największej staranności.

 

PROJEKT REGULAMINU KONKURSU PLASTYCZNEGO

Czyste powietrze w Górach Świętokrzyskich”

(grupa wiekowa szkoły podstawowe, klasy IV-VII)

 

 

 1. Cel konkursu:

 • promocja zachowań proekologicznych w zakresie przeciwdziałania powstawania zjawiska smogu,

 • pobudzenie postaw aktywności i kreatywności uczniów w zakresie tematyki ekologii, a w szczególności ochrony powietrza,

 • zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na problem spalania odpadów,

 • promowanie odnawialnych źródeł energii

 

 1. Uczestnicy:

 • uczestnikami konkursu są uczniowie SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (klasy IV-VII) z gmin wchodzących w skład Związku Gmin Gór Świętokrzyskich ,

 • do konkursu można zgłaszać tylko pracę indywidualne

 

 1. Przedmiot konkursu:

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej - Wykonanie wyklejanki A3 „Smogowi mówię NIE”.

na temat przeciwdziałania powstawania zjawiska smogu i sposobów walki z nim oraz promowania wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Praca ma być formatu A3 i nawiązywać do wskazanej tematyki.

Każda praca ma zostać wykonana z zachowaniem jak największej staranności.

 

KONKURS PLASTYCZNY

Realizując projekt pn.: "Program edukacji ekologicznej dla Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na 2017 rok" prowadzony przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich wraz z gminami Związku przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach, ogłaszamy konkurs plastyczny pn.: "Czyste powietrze w Górach Świętokrzyskich". Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Szczegóły konkursu w załącznikach.


Konkurs przeprowadzony zostanie w 3 kategoriach wiekowych

 1. Klasy 0-III Szkoły Podstawowej

 2. Klasy IV-VI Szkoły Podstawowej

 3. Klasy Gimnazjum

 

 

REGULAMINY KONKURSÓW W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH WIEKOWYCH ORAZ ANKIETA ZGŁOSZENIOWA DOSTĘPNE SĄ NA STRONACH INTERNETOWYCH: www.zggs.com.pl ORAZ STRONACH POSZCZEGÓLNYCH GMIN

 

Laureaci 3 najciekawszych prac w każdej kategorii wiekowej zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi w postaci sprzętu sportowo – turystycznego, sprzętu elektronicznego lub artykułów szkolnych.

 

Prace należy składać do p. Joanny Jaros do dnia 26.09.2017.

 

Joanna Jaros

Przeczytano: 542 razy. Wydrukuj|Do góry