Szkoła Podstawowa w Brzezinkach
http://brzezinki.superszkolna.pl

01 lutego 2018 09:44 | Aktualności

Nie ma wszy w szkole

W związku z dzisiejszymy badaniami przez panią pielęgniarkę, informujemy, że w szkole NIE MA WSZAWICY. U nikogo, ani w szkole, ani w przedszkolu, nie stwierdzono obecności wszy i gnid.

Prosimy jednak nie tracić czujności i o każdym przypadku pojawienia się wszy zawiadomiść Dyrektora szkoły.

J. Jaros