Kadra

Olga Zawodnik-Purtak

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Język polski

język polski