Kadra

Zbigniew Długosz

Funkcje: Dyrekcja

Przedmioty: Wychowanie fizyczne