Kadra

Zbigniew Długosz

Funkcje: Dyrekcja

Przedmioty: W-f (CH)

Dyrektor szkoły, w-f