Kadra

Zbigniew Długosz

Funkcja: Dyrekcja

Maria Brzoza

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

edukacja wczesnoszkolna

Marta Gałczyńska_Karasek

Funkcja: Nauczyciel

język angielski

Joanna Jaros

Funkcja: Nauczyciel

edukacja wczesnoszkolna, świetlica

Alina Kołodziej

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

edukacja wczesnoszkolna

Daniel Kozłowski

Funkcja: Nauczyciel

muzyka

Sylwia Nalepa

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

przyroda, w-f, świetlica

Anna Nowacka_Kiełbik

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

wychowanie przedszkolne

Jadwiga Olesiejuk

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

matematyka, informatyka

Olga Zawodnik-Purtak

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

język polski

ks. Zbigniew Kądziela

Funkcja: Nauczyciel

Rafał Bugajski

Funkcja: Nauczyciel